Kevään ihanin puutarhalehti on ilmestynyt

Kevään ihanin ja inspiroivin puutarhalehti on nyt kaupoissa! Puutarha & Piha vie sinut kevään ihastuttavimpiin suomalaisiin puutarhoihin ja tarjoaa puutarhakauden alkuun roppakaupalla ideoita, joilla teet kotipihasta tai parvekkeesta kesäisen keitaan.

Upea Puu­tar­ha & Piha vie si­nut ke­vään ihas­tut­ta­vim­piin suo­ma­lai­siin puu­tar­hoi­hin ja pi­hoi­hin: tulp­paa­ni­huu­man val­taa­mal­le viih­tyi­säl­le kau­pun­ki­pi­hal­le, ku­kois­ta­vaan kal­li­o­puu­tar­haan sekä ome­na­pui­den kuk­kies­sa par­haim­mil­laan ole­vaan pi­ha­pii­riin joen var­rel­la. Jos haa­vei­let omas­ta leik­ko­kuk­ka­maas­ta, tänä ke­sä­nä voi­si ol­la ai­ka to­teut­taa se!

Nau­tis­ke­lem­me unel­mien tal­vi­puu­tar­has­sa, jos­sa kas­va­te­taan tai­mia, teh­dään tai­det­ta ja is­tu­taan viih­tyi­siä il­to­ja. Van­hois­ta ik­ku­nois­ta ra­ken­net­tu ke­sä­huo­ne taas on kuin mök­ki ko­ti­pi­has­sa. Te­ras­sis­ta je ke­sä­keit­ti­ös­tä ra­ken­nam­me kei­taan ko­ti­pi­hal­le.

Puu­tar­ha & Piha on eri­kois­jul­kai­su, joka ko­ko­aa yh­teen Koti ja keit­ti­ön ra­kas­te­tuim­mat puu­tar­ha­ju­tut. Mu­ka­na on myös upea mat­ka­jut­tu Suo­men kau­neim­piin kar­ta­no­puu­tar­hoi­hin. Vink­kaam­me myös, mi­ten teet par­vek­kees­ta ke­säi­sen kei­taan.

Hae oma Puu­tar­ha & Piha leh­ti­pis­tees­tä!

Jaana Kivipelto-Tulkki

Päätoimittaja, Koti ja keittiö