Rekisteriseloste

Fokus Media Finland Oy:n asiakasrekisteri ja yrityskontaktirekisteri

i. Asiakasrekisteri

Kts. seloste yrityskontaktirekisteristä tämän sivun osiossa ii.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Fokus Media Finland Oy
, Y-tunnus: 2618356-2 , Postiosoite: Hämeentie 153 B, 00560 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Johanna Mikkonen
Sähköposti: johanna.mikkonen@fokusmedia.fi

3. Rekisterin nimi

Fokus Media Finland Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot värväystiedot asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä sekä
 • Ulkoisista tietolähteistä kuten esimerkiksi VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä. Näin saadut henkilötiedot tallennetaaan Fokus Median markkinointirekisteriin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

 • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 020 7354 130 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.


 

ii. Yrityskontaktirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Fokus Media Finland Oy
Käyntiosoite: Hämeentie 153 C, 00560 Helsinki
Y-tunnus: 2618356-2
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tuomas Honkala
Sähköposti: tuomas.honkala@fokusmedia.fi


3. Rekisterin nimi

Fokus Media Finland Oy:n yrityskontaktirekisteri

 

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

a. Asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
b. Fokus Media Finland Oy:n tarjoamien tuotteiden ja palvelujen markkinointi, myynti, hallinta, toteutus ja laskutus
c. asiakaskirjeiden, markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen
d. mielipide-, markkina- ja muut tutkimukset
e. tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

 

5. Rekisterin tietosisältö

a. Yritystiedot
i. yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala, osoite, puhelinnumero, henkilöstöluokka, liikevaihtoluokka, ostotapahtumat
b. Henkilötiedot
i. etu- ja sukunimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä yrityksessä, asiakkaalta saadut tiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot  sekä muut henkilön tehtäviin ja asemaan elinkeinoelämässä liittyvät tiedot
c. markkinointikiellot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

a. Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla)
b. Liike- ja asiointiyhteydet asiakkaisiin ja sidosryhmäorganisaatioihin
c. Bisnoden ja Fonectan b-to-b –yritysrekisterit
d. Fokus Media Finland Oy:n työntekijöiden lisäämät kontaktit

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

a. Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta.
b.Fokus Media Finland Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

a. Yrityskontaktirekisterin tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Yrityskontaktirekisterin data on suojattu Privacy Shield -sertifioinnin edellyttämin teknisin keinoin.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

a. Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
b. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse numeroon + 358 400 168 404 tai  postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

b. Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat suljetussa palvelussa johon ainoastaan Fokus Media Finland Oy:n pääkäyttäjä pääsee käsiksi (Tuomas Honkala).


Rekisteriseloste on nähtävissä Fokus Media Finland Oy:ssä Hämeentie 153 C, 00560 Helsinki.